Retail

Wetgeving

Willems SelexionDe eisen voor gebouwen met een retailfunctie vind je terug in de wetgeving voor de niet-industriële gebouwen. Deze is opgedeeld in een wetgeving voor lage

(tot 10 meter, bijlage 2), middelhoge (10 tot 25 meter, bijlage 3) en hoge gebouwen (hoger dan 25 meter, bijlage 4). Let wel: hoogte duidt hier niet op de hoogte tot het dak, maar wel op de hoogte tot het bovenste afgewerkte vloerniveau. In het ARAB staat dat sprinklers verplicht zijn in winkels met een oppervlakte van meer dan 2.000 m².

Grote stock

Als je een grote stock hebt, maak je er best een apart compartiment van.

Dit verhoogt de kans dat je goederen gespaard blijven bij een eventuele brand in de winkel en vice versa. De stock wordt hier dus gezien als een deel met een industriële functie.

FAQ

Contacteer ons
 
SAGA Online Communication