Oorzaken

Welke invloedsfactoren kunnen brand veroorzaken?

Vuur en brand komen er uiteraard niet zomaar. Er zijn tal van oorzaken die hun ontstaan kunnen verklaren. Ongeveer 45 procent van de branden in bedrijven komt voort uit een defect of een verkeerd
gebruik van bepaalde apparaten of producten. Elektrische storingen en daaruit resulterende kortsluitingen kunnen zeer veel schade berokkenen. Ook brandgevaarlijke werkzaamheden (zoals lassen, dakdekken en verf afbranden) en brandstichting zijn – in mindere mate: respectievelijk 12 en 15 procent van de gevallen – verantwoordelijk voor zulke rampen.
(Cijfers: CCV) In bepaalde gebouwen zal een brand sneller ontstaan dan in andere. De aanwezigheid van verwarmingsinstallaties en elektrische toestellen, ontvlambare gassen, chemische processen en ontplofbare stoffen verhogen de kans op een eventuele brand.

Ook de houding van de personen in het bedrijf (stiekem binnen roken, veel afval laten rondslingeren,...) speelt een rol. Het risico op brandschade verschilt eveneens van gebouw tot gebouw. Grote constructies lopen bijvoorbeeld meer gevaar omdat warme lucht altijd stijgt. De brand zal zich volgens de wetten der fysica immers steeds naar boven uitbreiden. Houd hier dus rekening mee wanneer je het ontwerp opstelt. Een goede toepassing van verschillende brandveiligheidsmaatregelen (goed compartimenteren, de juiste materialen kiezen, RWA-installaties of sprinklers plaatsen) kan ervoor zorgen dat een brand geen al te schadelijke gevolgen heeft voor de goede werking van je bedrijf.

FAQ

Contacteer ons
 
SAGA Online Communication