Compartimenten

Algemeen

Compartimenten zijn grote of kleinere ruimtes die omgeven worden door brandwanden en die zo afgescheiden zijn van andere naburige ruimtes. Je deelt je gebouw best al in de ontwerpfase op in zulke compartimenten om er bij een eventuele brand voor te zorgen dat andere delen van het gebouw (die meestal ook een andere functie hebben) niet meteen aangetast worden.

Vorm, grootte, plaatsing en frequentie van de compartimenten en de loopafstand voor de vluchtroute hangen af van de gebruiksfunctie, de bezettingsgraad en de vorm en de grootte van het gebouw. Architecten weten hier meestal wel raad mee.

FAQ

Contacteer ons
 
SAGA Online Communication