Brandbaarheid

De brandbaarheid van een bepaald materiaal

De brandbaarheid van een bepaald materiaal duidt op de mate waarin het kan branden. Of dat materiaal nu wel of niet goed brandt, wordt aangegeven door een speciaal ontwikkeld classificatiesysteem (dat je terugvindt in bijlage 5 van de federale regelgeving inzake brandveiligheid). Hierin bestaat een onderscheid tussen vloerbekledingen en andere bouwproducten.

De brandbaarheidsfactor varieert van A1 en A2 (weinig brandbaar) tot E (bijdragend tot algehele vlamoverslag) en F (materialen die geen classificatie hebben of niet voldeden aan de minst strenge eisen). Deze en andere specifieke eisen zijn geformuleerd in bijlage 5 van de wetgeving.

FAQ

Contacteer ons
 
SAGA Online Communication