Brand- en rookcompartimenten

Brandcompartimenten

Een brandcompartiment zorgt ervoor dat de brand beperkt blijft tot 1 compartiment. Wanneer er dus bijvoorbeeld een flash-over optreedt, zal de volledig ontwikkelde brand slechts 1 compartiment verwoesten en niet meerdere.

Voorbeelden van brandcompartimenten zijn brandwerende wanden, plafonds.

Een rookcompartiment zorgt ervoor dat de rook gebufferd wordt. Op die manier worden rookvrije vluchtroutes gecreëerd. Die rookvrije vluchtroutes zorgen voor een veilige evacuatie en kunnen een eventuele binnenaanval van de brandweer mogelijk maken (een binnenaanval: van binnenuit de brand bestrijden). 

Rookschermen zijn verplicht bij industriële gebouwen die groter zijn dan 2000 m². Ze kunnen vast (houten of stalen platen) of onzichtbaar (bijvoorbeeld afrolbare doeken) gemonteerd zijn.

Compartimenten kunnen ervoor zorgen dat de brandschade beperkt blijft tot het compartiment en dat het gebouw in z'n geheel gespaard blijft. Net daarom is compartimentering één van de belangrijkste aspecten van brandveilig bouwen.

FAQ

Contacteer ons
 
SAGA Online Communication