Bijlage 6

Bijlage 6: brandveiligheid in industriële gebouwen

Ben je van plan om (een gedeelte van je) gebouw een industriële functie toe te kennen, dan moet je je wenden tot bijlage 6 van de federale regelgeving rond brandveiligheid. Een gebouw heeft een industriële functie wanneer er bedrijfsmatig materialen of goederen in bewerkt of opgeslagen worden. Bijlage 6 bestaat sinds 2009 en kwam er omdat men zich tot dan toe steeds moest beroepen op de brandweer, wat soms voor onduidelijkheid zorgde.

In tegenstelling tot de eerdere wetgeving schrijft bijlage 6 niet voor hoe men precies te werk moet gaan, maar formuleert ze bepaalde eisen rond compartimentering, evacuatie, de integratie van bepaalde installaties, enz. die op allerlei verschillende manieren nagestreefd kunnen worden. Op die manier worden oplossingen op maat mogelijk.

Binnen bijlage 6 is er echter nog een indeling in klassen, meer bepaald in klasse A, B en C. Deze hangt af van de brandlast van een gebouw: hoe meer brandbare goederen er zijn, hoe zwaarder de klasse en hoe strenger de eisen. Een bedrijfsgebouw waarin er allerlei chemische activiteiten plaatsvinden, heeft bijvoorbeeld een hogere brandlast dan een kleine opslagplaats.

Wat is nu het concrete verschil tussen de oudere en nieuwe wetgeving?
Vroeger bestond er een algemeen aanvaarde regel dat de maximum compartimentsgrootte beperkt was tot 2.500 m2 en nu kan je met Bijlage 6 een groter compartiment bouwen door bijvoorbeeld een Sprinkler te plaatsen.Bijlage 6: brandveiligheid in industriële gebouwen

Laat je echter niet afschrikken door een eventuele hoge brandlast, integendeel: het is in wezen verstandiger om een gebouw te ontwerpen volgens de eisen voor een hogere brandlast omdat je het dan later een nieuwe functie kan geven zonder al te veel wijzigingen te moeten aanbrengen. De nieuwere wetgeving legt echter niet op hoe men die eisen juist moet bereiken. Er zijn dus verschillende wegen die naar Rome leiden, wat ruimte laat voor op maat ontwikkelde oplossingen.

Ons advies: Als je gebouw kleiner is dan 2000 m², bouw dan steeds volgens de strengste eisen inzake brandlast. Dit kost je bijna niets meer omdat het al volstaat om een RWA-systeem te installeren als je onder die zwaarste brandlastcategorie wil vallen. Bovendien loont het dikwijls om ook grotere constructies in brandklasse C te bouwen. Zo is je gebouw per definitie duurzaam en multifunctioneel. Je moet wel de meerkost afwegen ten op zichte van het gebouw.

FAQ

Contacteer ons
 
SAGA Online Communication