België en Europa

Europese wetgeving inzake brandveiligheid

Een echte Europese wetgeving bestaat er (nog) niet. Er is wel zoiets als een Europees kader, maar dit is heel algemeen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de manier waarop bepaalde materialen of structuren getest moeten worden op hun brandweerstand (hoe lang ze aan brand kunnen weerstaan zonder het te begeven).

Welke brandweerstand echter behaald moet worden in een bepaalde situatie, hangt dan weer af van de nationale regelgeving. Geleidelijk aan begint men echter te streven naar algemeen geldende Europese normen om alles wat duidelijker te maken en vlotter te laten verlopen. De REI-classificatie voor brandweerstand (die onze alom bekende Rf-waarde vervangt) is daar een exponent van.

Belgische wetgeving inzake brandveiligheid

De Belgische brandwetgeving verschilt sterk van de regelgeving in andere landen. Overal gelden andere eisen, en dat maakt het er voor architecten en aannemers zeker niet makkelijker op.

Wil men meer transparantie verkrijgen, dan zal men dit op Europees niveau moeten regelen.

FAQ

Contacteer ons
 
SAGA Online Communication