Algemeen

Bijlagen 2 tem 6

Bijlagen 2, 3 en 4 behandelen respectievelijk de lage (<10m), middelhoge (10-25m) en hoge niet-industriële gebouwen (>25m) zoals kantoren en winkels. Let wel: Hoogte duidt hier niet op de hoogte van het dak, maar op die van het hoogste afgewerkte vloerniveau.
Bijlage 6, die sinds midden 2009 van kracht is, formuleert dan weer eisen voor industriële gebouwen zoals productiehallen.

Waar de oudere bijlagen expliciet en tot in de puntjes beschreven hoe men bepaalde ingrepen moest uitvoeren, is dit in de nieuwere bijlage 6 niet meer het geval. Daar worden eerder bepaalde voorwaarden gesteld die men aan de hand van een eigen aanpak moet trachten te bereiken. Het spreekt voor zich dat de nieuwe wetgeving veel flexibeler is, net omdat men heeft ervaren dat er voordien al heel wat tijdrovende discussies hebben plaatsgevonden over gebouwen of bepaalde aspecten van een ontwerp die op een of andere manier van de wetgeving afwijken.

Bijlage 5 en het ARAB

Hiernaast heb je ook nog bijlage 5, die allerlei verschillende materialen rangschikt volgens de mate waarin ze brandbaar zijn. Voorts bepaalt ze welke brandbaarheid de belangrijkste constructie-elementen mogen hebben. Werp hier dus zeker ook een blik op!

Voorts is er ook nog het ARAB, het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming. Het bestaat uit een bundeling van uitvoeringsbesluiten die tussen 1947 en 1993 tot stand zijn gekomen. In het ARAB staat ook het een en het ander over brandveiligheid, brandveilig bouwen, evacuatie, brandbestrijding, enz. Daarbij worden ook eisen geformuleerd inzake brandweerstand en detectie. Het is dus belangrijk om ook deze wetgeving grondig door te nemen.

FAQ

Contacteer ons
 
SAGA Online Communication